Hân oan 'e muorre

"Moaie rigels en fernimstige wurdkombinaasjes"
Hân oan 'e muorre

De bondel is ferdield yn trije skiften sûnder namme.

 "De dichter hantearret it ark profesjoneel, moaie rigels en fernimstige wurdkombinaasjes, mar de dichter sit sels te min yn dy wurden en rigels." Tjerk Veenstra/ Friesch Dagblad.

Oankeap

Sunder foarried / Uitverkocht

ISBN9073554691
Siden96
ÚtjouwerFrysk en Frij
Jier2002