Oerfeart

"Prachtige poëtyske en direkte styl"
Oerfeart

Yn it âlde hûs fan 1619 dêr't de skriuwster berne is fiert se petearen mei har heal-joadse foarfaar, dy't it hûs yn 1860 kocht fan it Roomse Earmbestjoer en mei har dútse beppe dy't der sûnt har trouwen wenne. De roman beskriuwt de famyljeskiednis fan 1700 ôf, it jier dat Joadse foarâlden fan Dútslân út nei Grinslân lutsen yn de hope it dêr better te krijen.

"In moai boek. De prachtige poëtyske en direkte styl soarget foar trochlêzen as it wat dreger wurdt. Fierder sjocht men de trije gesprekspartners libben foar jin en lit de skriuwster har net ferliede ta in "Back to the future."  Jetske Bilker/ L.C.

Oankeap

Sunder foarried

Nederlandse vertaling nog te koop

ISBN9789085660149
Siden248
ÚtjouwerFrysk en Frij
Jier2006