De Tsjûgen fan de Macht

In puzelfertelling oer macht en minsken
De Tsjûgen fan de Macht

In famke is taskôger as de besetter de klokken út de Martinitsjerke hellet. In jier letter is de besetter ferslein, mar de frijheid hat de minsken net feroare. Tusken beide tsûgenissen yn groeide in puzelfertelling oer mach en oer minsken. Wêr't de puzel ophâldt, is noch altyd net krekt te sizzen.

Boadskippen út dreamen, achterútfleanende krieën, burokratysk absurdisme, it mysterieuze, mar o sa ynfloedrike Hegerhân... in mozayk sa't allinne Aggie van der Meer dat optekenje kin.

Oankeap

Bestelle by de AFUK

ISBN9789493159167
Siden138
ÚtjouwerAfûk
Jier2019